เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม 20x520mm

SKU
CTA-SB1
Made In Taiwan
ขนาดสายพาน 20x520mm
ความเร็วรอบ 16000rpm
ความยาวรวม 430mm
ทางเข้าลม 1/4"
ขนาดสายลม 3/8"
ปริมาณลม 13.3cmf
น้ำหนัก 1.4kg
แพ๊คเกจ1ชุด